பீச்சாங்கை – விமர்சனம்

பீச்சாங்கை – விமர்சனம் »

17 Jun, 2017
0

நகரின் மிகப்பெரிய பிக்பாக்கெட் திருடன் ஆர்.எஸ்.கார்த்திக்.. இடது கையை மட்டுமே உபயோகப்படுத்தி தொழிலை நடத்துகிறார்.. திடீரென விபத்தில் காயம்பட்ட அவரது இடதுகை (பீச்சாங்கை) அதன்பின்னர் அவருக்கு ஒத்துழைக்க முயன்று தன்னிஷ்டப்படி

கன்னா பின்னா – விமர்சனம்

கன்னா பின்னா – விமர்சனம் »

18 Mar, 2017
1

சொந்த ஊரில் பெண் கிடைக்காமல் சென்னைக்கு வந்து பெண் தேடும் திருச்சி இளைஞன் படும் பாடு தான் இந்த கன்னா பின்னா’..

இயக்குனர் அறிமுகமாகும் பெண் ஒருவர் தனது படத்துக்காக