ஒரு குப்பை கதை ; விமர்சனம்

ஒரு குப்பை கதை ; விமர்சனம் »

26 May, 2018
0

குப்பை அள்ளும் மனிதனின் வாழ்க்கையிலும் எவ்வளவு உளவியல் சிக்கல்கள் இருக்கின்றன என்பதை சொல்லும் நல்ல கதை தான் இந்த ‘ஒரு குப்பை கதை’..

சென்னையில் குப்பை அள்ளும் வேலை பார்க்கும்