திரையரங்கு உரிமையாளர் சங்கம் இரண்டாக உடைந்தது ஏன்..?

திரையரங்கு உரிமையாளர் சங்கம் இரண்டாக உடைந்தது ஏன்..? »

8 Jul, 2018
0

தமிழ் சினிமாவில் தியேட்டர் உரிமையாளர்களுக்கு என்று தனி சங்கம் உள்ளது.சமீபத்தில் திரையரங்கு உரிமையாளர் சங்கம் இரண்டாக உடைந்தது.. இதன் பின்னணியில் அரசு அறிவித்த விதி,முறைகளை தற்போதுள்ள தியேட்டர் உரிமையாளர் சங்கம்