தானா சேர்ந்த கூட்டம் விமர்சனம்

தானா சேர்ந்த கூட்டம் விமர்சனம் »

13 Jan, 2018
0

சிபிஐ ரெய்டு அடிக்கடி ரெய்டு நடத்துகிறார்களே..? அவர்கள் கைப்பற்றும் பணமெல்லாம் அரசாங்கத்தின் கஜானாவுக்கு முறையாக போய் சேருகிறதா…?

பணம் வாங்கிக்கொண்டு பணிக்கு ஆட்களை நியமிப்பதால் தானே லஞ்சம் ஊழல்

அதிபர் – விமர்சனம்

அதிபர் – விமர்சனம் »

வெளிநாட்டில் இருந்து தமிழ்நாடு வந்து கட்டுமான நிறுவனம் ஆரம்பிக்கும் ஜீவன், தனது லீகல் அட்வைசரான லாயர் ரஞ்சித்தை நம்பி மோசம் போகிறார். சி.பி.ஐ அதிகாரிகளால் சிறைபிடிக்கப்படும் ஜீவன், நல்ல அதிகாரி