கயிறு – விமர்சனம்

கயிறு – விமர்சனம் »

13 Mar, 2020
0

படத்தின் நாயகன் குணா கிராமத்தில் வாழ்ந்து வருபவர். அவரது தந்தையைப் பின்பற்றி அவரும் பூம்பூம் மாட்டுக்காரர் தொழிலை செய்து வருகிறார். பூம்பூம் மாட்டுக்காரர் ஆக அவர் குறி சொல்லி தனது