கடாவர் ; விமர்சனம்

கடாவர் ; விமர்சனம் »

மெடிக்கல் க்ரைமை மையப்படுத்தில் நடக்கும் கொலைகளும், குற்றங்களும் தான் கடாவர். அடுத்தடுத்து கொடூரமான முறையில் கொலைகள் அரங்கேறி வருகின்றன. அந்தப் பிணங்களை இன்வெஸ்டிகேட் செய்து போஸ்ட்மார்ட்டம் செய்யும் போலீஸ்