லவ்வர் ; விமர்சனம்

லவ்வர் ; விமர்சனம் »

11 Feb, 2024
0

தனக்கு பிடித்த தொழிலை செய்ய பணமில்லாமலும், தன்னுடைய வீட்டின் சூழ்நிலையாலும், ஒரு இறுக்கமான மன நிலையில் இருந்து வருகிறார். அதோடு நண்பர்களுடன் சேர்ந்து குடித்தும் வருகிறார். இன்னொரு பக்கம்