எண்ணித்துணிக  ; திரை விமர்சனம்

எண்ணித்துணிக ; திரை விமர்சனம் »

ஒரு பெரிய நகைக்கடையில் நடக்கும் கொள்ளை, அந்த கொள்ளையை நடத்தியவர்களுக்கும் அதில் பாதிக்கபடுபவர்களுக்கும் நடக்கும் ஆடுபுலி ஆட்டமே எண்ணித்துணிக.

விலைமதிக்கமுடியாத வைரத்தை பினாபியின் நகைக்கடையில் பதுக்கி வைத்திருக்கிறார்