800 ; விமர்சனம்

800 ; விமர்சனம் »

இதுநாள் வரை விளையாட்டை மையப்படுத்தி வெளியான திரைப்படங்களில் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் தலை சிறந்த வீரர்கள் குறித்த சுயசரிதை படங்கள் மட்டுமே வெளியாகி வந்துள்ளன. இந்த நிலையில் முதன்முறையாக