மறக்குமா நெஞ்சம் : விமர்சனம்

மறக்குமா நெஞ்சம் : விமர்சனம் »

ரக்சன், தீனா, ஸ்வேதா ஆகியோர் பள்ளி படிக்கும்போது இருந்தே நண்பர்களாக இருக்கிறார்கள். திடீரென இவர்கள் 2008 ஆம் ஆண்டு பள்ளியில் எழுதிய பரிட்சையில் முறைகேடு நடந்துள்ளது என்றும் இத்தனை