சமாரா ; விமர்சனம்

சமாரா ; விமர்சனம் »

காஷ்மீர் எல்லை பகுதியில் உள்ள கிராமம் ஒன்றின் மூலமாக ஊடுருவும் தீவிரவாத அமைப்பை சேர்ந்த சிலர் வித்தியாசமான பயோ கெமிக்கல் மூலமாக மிகப்பெரிய அழிவை இந்தியாவில் உண்டுபண்ண நினைக்கின்றனர்,