மேதகு 2 ; விமர்சனம்

மேதகு 2 ; விமர்சனம் »

கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு வெளியான மேதகு படத்தின் தொடர்ச்சியாக இந்த மேதகு 2 படம் வெளியாகி உள்ளது..

சிங்கள பேரினவாத அரசால் தமிழ் மக்களின் இடத்திலேயே