ஸ்ட்ரைக்கர் ; விமர்சனம்

ஸ்ட்ரைக்கர் ; விமர்சனம் »

10 Sep, 2023
0

வழக்கமாக ஹாரர் படங்கள் நிறைய வருகின்றன. அவற்றிலிருந்து சற்று வித்தியாசமான கோணத்தில் யோசித்து இந்த ஸ்ட்ரைக்கர் படத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள்

ஓஜா போர்டு மூலமாக ஆவி இருக்கிறதா என்பதை