எமோஜி ; விமர்சனம்

எமோஜி ; விமர்சனம் »

தொழில் நுட்பங்களின் ஆட்டத்திற்கு ஓடிக்கொண்டிருக்கும் சமகால காதல் கதை எப்படி இருக்கும்? இந்த காலத்தின் காதல் எப்படி இருக்கும் என்பது தான் எமோஜி.

ஐ.டி. இளைஞன் மகத் ஒரு

அம்முச்சி சீசன் 2 – திரை விமர்சனம்

அம்முச்சி சீசன் 2 – திரை விமர்சனம் »

ஏற்கனவே வெளியாகி இருந்த அம்முச்சி 1-ன் அடுத்த சீசன் தான் இந்த அம்முச்சி 2.

கதாநாயகன் தன் பாட்டி ஊருக்கு செல்கிறான், அங்கு ஒரு பெண்ணை பார்த்து காதலில்