மெய்ப்பட செய் ; விமர்சனம்

மெய்ப்பட செய் ; விமர்சனம் »

28 Jan, 2023
0

நம் நாட்டில் 8 ஆண்டுகளில் இல்லாத வகையில் 2022-ம் ஆண்டில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரிப்பது இருப்பதாக தேசிய மகளிர் ஆணையம் தெரிவித்து இருந்தது. அத்துடன் இது போன்ற