மைந்தன் – விமர்சனம்

மைந்தன் – விமர்சனம் »

இப்படி நகரப்பின்னணியுடன் எடுக்கப்படும் ஒரு தமிழ்ப்படத்தில் வழக்கமாகக் கொஞ்சமாகத்தான் தமிழில் பேசுவார்கள், பெரும்பாலான வசனங்கள் ஆங்கிலத்தில் தான் இருக்கும். ஆனால், மைந்தன் தமிழ்ப்படத்தில் கொஞ்சமாக ஆங்கில வசனங்களும்

அரண்மனை – விமர்சனம்

அரண்மனை – விமர்சனம் »

எப்போதும் போல சுந்தர் சி படம்னாலே டென்சன் மறந்து ஒரு விசிட் அடித்து வரலாம் என்பது எல்லா ரசிகர்களுக்கும் தெரிந்ததே…

அரண்மனை படமும் அப்படியே..

ஐந்தாம் தலைமுறை சித்தவைத்திய சிகாமணி விமர்சனம்

ஐந்தாம் தலைமுறை சித்தவைத்திய சிகாமணி விமர்சனம் »

இந்த உலகத்தில் படிக்க தெரிந்தவனையே சுலபமாக ஏமாற்றி அவன் தலையில் பானையை கவிழ்த்துவிட்டு போகிறார்கள். இந்த படத்தில் சிகாமணியாக வரும் பரத் எழுத படிக்க தெரியாத ஒரு அம்பிராணி.

சினேகாவின் காதலர்கள் விமர்சனம்

சினேகாவின் காதலர்கள் விமர்சனம் »

காதல் என்பது ஒரு பெண்ணின் மனதுக்குள் ஒரு முறை தான் பூக்கும் அப்படி ஒரு முறை பூ பூத்துவிட்டால் அதை அவள் ஜென்மத்திற்கும் மாற்றிக் கொள்ள மாட்டாள் என்று பக்கம்